Aktuelno

Predavanje u organizaciji Asocijacije "Fatma" OO Žepče i Udruženja "Spektar"

 

U subotu, 15.06.2019. godine, u organizaciji Asocijacije FATMA i Udruženja „Spektar“, Dr. Emir O. Filipović sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu održao je predavanje na temu „Novi pogledi na prošlost srednjovjekovne Bosne“. U sali OV Žepče, profesor Filipović je, uz video projekcije, predstavio brojne zapise i ornamente na kojima se spominje ime Bosne u ranom srednjem vijeku.

Kako je istakao profesor, historija o postojanju bosanske države, najviše se oslanja na Povelju Kulina Bana, no mnogi drugi dokumenti iz ranijeg vremena, svjedoče da je i prije te Povelje Bosna spominjana u brojnim zapisima diljem svijeta. Prisutni su mogli vidjeti video prikaze tih dokumenata, artefakata i zapisa.

 


Dr. Filipović je autor više stručnih djela iz domena srednjevjekovne bosanske historije. Područje interesovanja mu je historija Bosne u razvijenom srednjem vijeku, sa posebnim osvrtom na heraldiku i dvorsku kulturu.
U svojim istraživanjima, prof. dr. Emir Filipović, jedan je od rijetkih koji se uhvatio u koštac sa problematikom bosanske heraldike, a poseban doprinos demistifikaciji jednog turbulentnog historijskog razdoblja dao je u svojoj disertaciji o odnosima između bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva.

"Bosna i Hercegovina je zemlja sa burnom, zamršenom, ali i poprilično neistraženom historijom. Naš cilj je najnovija istraživanja medievalne Bosne približiti svim našim sugrađanima", ističe Dr. Emina Huseinagić, Predsjednica Asocijacije "Fatma" OO Žepče.

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba