Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XIV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 31.05.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče podnijela je Općinskom vijeću periodični finansijski izvještaj za period 01.01. - 31.03.2022. godine. Posebno je istaknut veći priliv prihoda od direktnih i indirektnih poreza nego što je to planirano Budžetom. Klub SDA je podržao ovaj izvještaj.

 

Informacije o drugoj fazi MEG projekta i statusu LINK4 projekta koje je prezentirala Razvojna agencija Žepče, te informacija o stanju neeksplodiranih ubojitih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava su usvojene, s tim što Klub SDA insistira na što bržem čišćenju svih miniranih površina kojih na području naše općine ima još uvijek.

 

Klub SDA je podržao Izvještaj JU Centar za socijalni rad Žepče te pohvalio rad direktora i uposlenika. Ističemo da je aktuelna vlast na federalnom nivou prepoznala potrebe socijalnih kategorija stanovništva te usvojila niz zakonskih rješenja koja se tiču ovih kategorija (dječiji doplatak, naknada za porodilje, roditelj-njegovatelj).

 

Takođe je podržan i Izvještaj JZU Gradska ljekarna Žepče.

 

 

OIO SDA ŽEPČE

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba