Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 30.06.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na samom početku sjednice vijećnik Alem Delić (SDA) je podnio ostavku na vijećnički mandat te je isti odlukom CIK-a dodijeljen Mehmedu Krehmiću kao sljedećem kandidatu po broju osvojenih glasova sa liste SDA.

1. Dokument okvirnog budžeta Općine Žepče 2023.-2025.
Radi se o dokumentu koji Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću Žepče u vidu informacije koja predstavlja temelj za pripremu, planiranje i izradu budžeta Općine Žepče za 2023. godinu.

2. Podnesen je Izvještaj o implementaciji PKI za 2021. godinu. Od ukupno 3.500.494,00 KM uloženih u kapitalne projekte u 2021. godini, iz budžeta Općine je utrošeno 1.375.385,00 KM, dok je 2.125.109,00 KM realizovano iz drugih izvora finansiranja. Klub SDA je podržao ovaj izvještaj.

3. Klub SDA je takođe podržao Plan PKI za 2022. godinu u kom su predviđene značajne investicije u putnu infrastrukturu, vodovod i kanalizaciju na području općine Žepče.

4. Podržan je i prijedlog ugovora o pružanju javnih vodnih usluga koji u narednom periodu trebaju obnoviti Općina Žepče i JP „KOMUNALNO“ Žepče.

 

OIO SDA Žepče

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba