IZVJEŠTAJ SA XV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 30.06.2022.

Print

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na samom početku sjednice vijećnik Alem Delić (SDA) je podnio ostavku na vijećnički mandat te je isti odlukom CIK-a dodijeljen Mehmedu Krehmiću kao sljedećem kandidatu po broju osvojenih glasova sa liste SDA.

1. Dokument okvirnog budžeta Općine Žepče 2023.-2025.
Radi se o dokumentu koji Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću Žepče u vidu informacije koja predstavlja temelj za pripremu, planiranje i izradu budžeta Općine Žepče za 2023. godinu.

2. Podnesen je Izvještaj o implementaciji PKI za 2021. godinu. Od ukupno 3.500.494,00 KM uloženih u kapitalne projekte u 2021. godini, iz budžeta Općine je utrošeno 1.375.385,00 KM, dok je 2.125.109,00 KM realizovano iz drugih izvora finansiranja. Klub SDA je podržao ovaj izvještaj.

3. Klub SDA je takođe podržao Plan PKI za 2022. godinu u kom su predviđene značajne investicije u putnu infrastrukturu, vodovod i kanalizaciju na području općine Žepče.

4. Podržan je i prijedlog ugovora o pružanju javnih vodnih usluga koji u narednom periodu trebaju obnoviti Općina Žepče i JP „KOMUNALNO“ Žepče.

 

OIO SDA Žepče