Aktuelno

Izvještaj sa XVI sjednice Općinskog vijeća Žepče - 29.09.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

1. Podržali smo Izvještaj o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela od I. Do VI. Mjeseca 2022. godine.


2. Što se tiče Polugodišnjeg obračuna Budžeta općine Žepče za 2022. godinu, ostvarenje prihoda u prvom polugodištu tekuće godine je 51% od planiranog iznosa na godišnjem nivou. Značajno je uvećanje poreznih prihoda, prihoda od namjenskih sredstava i vlastitih prihoda, što nije slučaj na stavci „tekući transferi“. Očekuje se da će u drugom polugodištu i ovi prihodi imati veće ostvarenje. Utrošak sredstava je pratio priliv prihoda. Klub SDA je podržao Polugodišnji obračun.

 

3. Vezano za tačku „Vizija razvoja mjesnih zajednica“ planirana je izrada Operativnog plana implementacije istog za period 2023.-2025.

 

4. Podržan je i prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma radi prethodnog izjašnjavanja stanovništva za utvrđivanje novog naseljenog mjesta „Brezovo Polje“ u općini Žepče.

 

Ostale tačke Dnevnog reda bile su tehničkog karaktera i iste su podržane od strane našeg Kluba.

 

OIO SDA Žepče

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba