Aktuelno

Izvještaj sa XVII sjednice Općinskog vijeća Žepče - 27.10.2022.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

1. Klub SDA Žepče podržao je Finansijski izvještaj izvršenja Budžeta Općine Žepče za period januar - septembar 2022. godine. S obzirom da je evidentan porast kako prihoda, tako i rashoda, izvjesno je donošenje rebalansa Budžeta na jednoj od narednih sjednica.

2. Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem je donijela novinu da svi oni koji to žele, za razliku od ranijeg perioda, mogu podnijeti zahtjev za privremeno ili stalno isključenje iz sistema grijanja. Ovo će donijeti olakšice onima koji ne borave u Žepču, a do sada su morali plaćati grijanje. Takođe, daje se mogućnost građanima koji iz bilo kojih razloga žele preći na neki drugi način zagrijavanja da to mogu bez problema učiniti.

3. Klub SDA Žepče podržao je usvajanje doista nepopularne odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga grijanja linearno za 30% domaćinstvima i poslovnim korisnicima, te javnim ustanovama za 35%. Svjesni činjenice da općina Žepče mora voditi računa o likvidnosti i održivosti JP „Komunalno“ Žepče koje je preduzeće od ogromnog značaja za našu općinu, a uzevši u obzir drastična poskupljenja energenata svugdje u svijetu pa i kod nas i to od 50 do 80%, jasno je da JP „Komunalno“ Žepče, da bi opstalo, mora povisiti cijene svojih usluga.

Pored poskupljenja uglja na tržištu, problem predstavlja i mali broj korisnika javnog grijanja (310 domaćinstava i poslovnih korisnika), što pružanje ove usluge tom preduzeću čini još neisplativijim. U narednom periodu potrebno je pokušati što više proširiti mrežu, kako bi se sa većim brojem korisnika stekli uvjeti za održavanje prihvatljivih cijena za građane.

U ovakvoj situaciji, grijanje je teret za JP „Komunalno“ Žepče, a predstavlja uslugu koja nije obavezna za to preduzeće. Preduzeće je svake godine u minusu kad se ova stavka uzme u obzir. Sa druge strane, treba imati u vidu da se na ovaj način zagrijavaju i škole, Dom zdravlja i ostale javne institucije i treba učiniti sve da sistem zagrijavanja opstane.

Građanima je ovaj put, kako je navedeno u prethodnoj tački, ukoliko im je grijanje skupo, data mogućnost isključenja sa sistema.

Što se tiče prijedloga za subvencioniranje grijana građanima, to bi dovelo do diskriminacije jer se radi o malom broju domaćinstava koji bi subvencijom bili privilegovani. Šta sa ostalih 10.000 domaćinstava koje ne koriste ovu uslugu nego se griju u vlastitoj režiji, a i njima su energenti drastično poskupjeli?

3. Podržali smo i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o načinu obračuna usluga prikupljanja i zbrinjavanju komunalnog otpada kojom ove usluge poskupljuju za 20%. Kao i u prethodnoj tački, uzrok poskupljenja je realan i racionalan - poskupjelo je gorivo, a usluga je proširena na mjesne zajednice koje su doista daleko od sjedišta preduzeća.

Takođe, i dalje je na snazi odluka po kojoj općina Žepče subvencionira ovu uslugu domaćinstvima sa 1 ili 2 člana koji žive od jedne minimalne mirovine i porodicama sa 4 ili više djece.

4. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima uvodi se red u oblast parkiranja na javnim površinama. Novina je da je ovlast pisanja prekršajnih naloga data djelatnicima JP „Komunalno“ Žepče i komunalnom inspektoru. Nadamo se da će ova odluka doprinijeti uspostavi reda u ovoj oblasti.

Takođe, usvojen je prijedlog Kluba SDA da se u Odluku uvrsti besplatno korištenje parkinga u vrijeme Džuma-namaza.

5. Klub SDA Žepče je pohvalio Informaciju o radu osnovnih i srednjih škola na području općine Žepče. Podržavamo rad Službe nadležne za obrazovanje (Služba za opću upravu i društvene djelatnosti). Takođe, ovom prilikom savjetnicima za obrazovanje, direktorima, pomoćnicima, nastavnom osoblju i učenicima čestitamo na ostvarenim rezultatima. Zahvaljujemo se i donatorima koji su prepoznali značaj i uložili vlastita sredstva u podizanje kvaliteta obrazovanja u našoj općini.

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

OIO SDA ŽEPČE

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba