Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXIII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 25.05.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

1. Informacija -izvještaj o Budžetu Općine Žepče za period 1.1. - 31.3.2023. godine - klub SDA je podržao ovaj Izvještaj, s obzirom da je realizacija istog u skladu sa očekivanjima.

2. Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Žepče za 2022. godinu

Obim posla CZSR je u 2022. godini izrazito povećan jer je na Federalnom nivou uveden Centralni registar korisnika. Takođe, set zakona koje su inicirale prethodna Federalna i Kantonalna vlada, i koji je usvojen u Parlamementima,  uveliko je poboljšao sratus korisnika Centra raznih kategorija („roditelj - njegovatelj“, uvećanje dječijeg doplatka na 19% najniže plaće, porodiljna naknada u iznosu od 1.000,00 KM...). Klub SDA je čestitao djeletnicima Centra na čelu sa direktorom Nedimom Husičićem na ogromnom poslu koji je urađen u prethodnoj godini.

3. Izvještaj JZU „Gradska ljekarna“ Žepče za 2022. godinu

Prethodna godina na tržištu lijekova je bila izrazito teška i turbulentna. S obzirom na ostvarenu likvidnost, izmirenje svih dospjelih obaveza, redovno omogućavanje obavljanja pripravničkog staža i studentske prakse, a posebno na provedene aktivnosti na otvaranju Depoa apoteka u Novom Naselju, klub SDA je podržao ovaj Izvještaj uz čestitke djelatnicima i direktorici Luci Zovko.

4. Imenovan je Lokalni ekonomski forum u sastavu:

- iz javnog sektora: Općinski načelnik, predsjedavajući OV, RAŽ, Služba za gospodarstvo i finansije, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, SMŠ Žepče, KŠC „Don Bosco“ Žepče, Biro rada Žepče i JP „Komunalno“ Žepče,

- iz privatnog i civilnog sektora: „K-Projekt“, „LS Econ“, „Tisa komerc“, „Proton“, „Velbos“, „AG-MA Mont“, „Stolarija Šimić“, „Postep“, „TR Top Clean“, „Logistic Software Solutions Management“.

Klub SDA je poželio sretan i uspješan rad novom sazivu LEF-a.


5. Odluka o davanju ovlaštenja Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče prilikom donošenja izmjena regulacionih planova će uveliko ubrzati procese predmetnih postupaka, što je veliko olakšanje za građane.


Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos