Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXIV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 27.06.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

1. Dokument okvirnog Budžeta Općine Žepče za period 2024.-2026. godina - projekcija prati realizovani budžet iz 2022. godine i budžet za 2023. godinu te makroekonomske i mikroekonomske uticaje na privredu u Bosni i Hercegovini. Naš klub je podržao ovu tačku.

2. Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine, konkretno - parcele u Mjestovoj Ravni, Željezno Polje, u svrhu gradnje nove ambulante u Željeznom Polju - tačka je koju smo pozdravili i podržali nastojanja da navedena ambulanta bude što prije izgrađena.

3. Podržali smo i davanje saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine serpentinita u KO Papratnica.

4. Prezentirana je informacija o radu udruženja sa sjedištem u našoj općini.


Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos