Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE – 03.08.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj sa XXV sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić, koristeći ovlaštenja iz člana 59. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, zakazao je za 03.08.2023. godine 25. sjednicu OV Žepče s jednom tačkom dnevnog reda - Imenovanje člana Općinske izborne komisije Žepče.


Kako je navedeno tokom sjednice kojoj su prisustvovala 22 vijećnika, radi se o nastavku procedure imenovanja člana Općinske izborne komisije Žepče prema rokovima predviđenim Uputstvom o imenovanju Centralne izborne komisije BiH.

Naime, dopisom CIK-a naloženo je Općinskom vijeću Žepče imenovanje nedostajućeg člana OIK-a u roku od 15 dana. OV Žepče je na ovoj sjednici jednoglasno donijelo dvije odluke:

  • OV odstupa od rang liste sadržane u Izvještaju o izvršenoj klasifikaciji kandidata i bodovne liste sa redoslijedom kandidata prema uspjehu od 28.03.2023. godine uz obrazloženje koje će biti dostavljeno CIK-u.
  • Donesena je odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos