Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXVII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 31.10.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U utorak, 31.10.2023. godine, održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče. Na Dnevnom redu bilo je šest najavljenih tačaka, a dvije tačke su naknadno uvrštene.

 

1. Finansijski izvještaj za period januar-septembar 2023. godine obrazložio je pomoćnik načelnika i šef Službe za privredu i finansije Namik Maličbegović, koji je kazao da se Općinski proračun puni planiranom dinamikom i da su finansijski pokazatelji jako dobri, te je već za iduću sjednicu najavio Prijedlog Nacrta budžeta za 2024. godinu.  Općinski načelnik Mato Zovko je posebno izdvojio stavku “Porez na dohodak” koja za prvih 9 mjeseci iznosi 1.430.000,00 KM, a što je bio plan za čitavu godinu. Izvještaj je usvojen sa 20 glasova za i 2 protiv.

 

2. Informacija o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2022./23. godinu je usvojena jednoglasno. Klub SDA Žepče je pohvalio rad škola na području naše općine te im čestitao na postignutim rezultatima.

 

3. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije - imenovan Dragan Galić, dipl. pravnik.

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu je usvojen jednoglasno, a kako je pojašnjeno, na ovaj način se u ravnopravan položaj dovode svi privrednici jer će, bez obzira gdje grade, plaćati istu rentu.

 

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa je jednoglasno usvojen, a ovime se rješava problem izgradnje isključne trake na magistralnom putu M-17 prema Papratnici.

 

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos