Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXIX SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 21.12.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

 

Danas, 21.12.2023. godine, održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Žepče.

 

1.     Prijedlog Budžeta općine Žepče za 2024. godinu je usvojen jednoglasno.

 

Nakon provedene javne rasprave i uvrštavanjem većine amandmana na Narct budžeta, Prijedlog budžeta je za 440 hiljada KM veći u odnosu na Nacrt budžeta za i 890 hiljada KM veći u odnosu na Budžet za 2023. godinu.

 

Procjena je da će prihodi od poreza biti veći za 50 hiljada KM, neporezni prihodi za 100 hiljada KM, a tekući transferi za 290 hiljada KM.

 

Prijedlog budžeta iznosi 13.040.000 KM.

 

Kada govorimo o rashodima – izdacima nedvojbeno je da oni prate prihode. Izdaci za plaće i naknade zaposlenih iznose 21,48% Budžeta,

doprinosi poslodavca 1,82%, izdaci za materijal i usluge za rad općinske administracije čine 12,79%.

Tekući transferi čine 19,52% Budžeta (javne ustanove, sport, kulturne manifestacije, pripravnici, vjerske zajednice i dr.), kapitalni izdaci 32,37% (zgrada OŠ Žepče, školska dvorana u Željeznom Polju, uređenje poslovne zone Radovlje, komunalna i putna infrastruktura, rasvjeta...)

Izdaci za nabavku stalnih sredstava i rekonstrukciju i održavanje puteva iznose 10,84% Budžeta.

 

Budžet je odraz vizija, planova i politika koji definira pravac kretanja rada i razvoja općine. Ovaj budžet je prije svega razvojni, ali i ekonomsko- socijalni.

 

2.     Prijedlog odluke o visini naknade za članove OIK-a - Odlukom je definirano da članovi Općinske izborne komisije na mjesečnom nivou, u periodu kada nisu izbori, primaju 105,00 KM, a u periodu od raspisivanja izbora do okončanja izborne procedure - 350,00 KM.

 

3.     Prijedlog odluke za upravne i nadzorne odbore - ovom Odlukom imenovani su članovi upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Žepče.

 

4.     Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnovnoj školi i Odluke o srednjoj školi, definirani su kriteriji stručne spreme za izbor stručnih savjetnika (pedagoški nadzor).

 

5.     Odluka o utvrđivanju cijena vode - cijenu vode čine dvije komponente: fiksni dio (održavanje vodovodne mreže, opreme i vodomjera) i varijabilni dio (cijena utroška vode po m3). Ovom Odlukom će se osigurati sredstva za održavanje vodomjera i vodnih objekata, a teret će biti ravnomjerno raspoređen na sve korisnike.

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba