Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXX SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 31.01.2024.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U četvrtak, 31.01.2024. godine, održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Žepče.

 

1.     Program rada Općinskog vijeća Žepče usvojen je jednoglasno.

 

2.     Plan rada Općinske uprave je alat koji Općinsku upravu usmjerava ka zacrtanim ciljevima rada. Podijeljen je u nekoliko faza kako bi se lakše pratila njegovu realizacija. Općinska uprava na čelu sa načelnikom stavila je fokus na 17 općih ciljeva vezanih za Strategiju razvoja Općine Žepče. Njihovom realizacijom doprinosi se ispunjenju strateških ciljeva Općine kao što su:

-       razvoj privrede i poljoprivrede,

-       unapređenje kvalitete života i sigurnosti građana,

-       povećanje energetske efikasnosti i unapređenje zaštite okoline.

Smatramo da je Plan rada Općinske uprave ostvariv, s obzirom da smo prethodno usvojili Budžet Općine Žepče za 2024. godinu. Sljedeći korak je usvajanje Plana kapitalnih investicija, tako da se nadamo da neće biti prepreka u realizaciji ovog plana.

 

3.     Usvojen je izvještaj Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

 

4.     Imenovan je novi saziv Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina

 

5.     Imenovani su novi sazivi Upravnih odbora JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ i JU „Gradska ljekarna“.

 

6.     Naš klub je podržao i Izvještaj i Akcioni plan implementacije Gender akcionog plana općine Žepče (GAP) .

 

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

  

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba