Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXXIV SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 29.05.2024.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama današnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

U srijedu, 29.5.2024. godine, održana je 34. sjednica OV Žepče.

U dijelu vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnik Nermin Bečić (SDA)  postavio je dvije inicijative koje su se odnosile na sigurnost saobraćaja: prva na postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije u dijelu MZ Begov Han, a druga na rješavanje pijeska i kamenja na putu u dijelu Ograjina.

Nakon toga, pristupilo se realizaciji Dnevnog reda:

1. Informaciju periodičnog finansijskog izvještaja za period od 1.1. do 31.3.2024. godine elaborirao je pomoćnik načelnika Namik Malićbegović. Ukupno ostvareni prihodi za period izvještavanja iznose 2.712.181 KM ili 21% u odnosu na planirana sredstva u Budžetu Općine Žepče za 2024. godinu. Ukupni rashodi za naznačeni period iznose 2.502.194 KM ili 19% u odnosu na planirana sredstva u Budžetu. Informacija je jednoglasno usvojena.

2. Izvještaj o radu JU “Centar za socijalni rad“ Žepče prezentirao je direktor Nedim Husičić koji se zahvalio vijećnicima na pozitivnim komentarima za Izvještaj Centra kao i direktorima drugih javnih ustanova na dobroj i korektnoj saradnji. Husičić je pojasnio zakonske okvire socijalnih primanja te kompleksnost poslova koje djelatnici u ovoj ustanovi svakodnevno obavljaju za 4628 korisnika. Takođe je vijećnike upoznao i sa novim pravima - dječji doplatak za djecu s invaliditetom od 60% i višim. Klub SDA je pohvalio Izvještaj. Isti je jednoglasno usvojen.

3. Izvještaj o radu JZU „Gradska ljekarna“ Žepče za 2023. godinu jednoglasno je usvojen, a vijećnici su pohvalili rad ove ustanove koja je u proteklom periodu radila u punom kapacitetu.

4. Na vlastiti zahtjev razriješen je dosadašnji član Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Helmedin Kulašin, a u istu je imenovan novi član - Kenan Sinanović.


Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

 

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos