All for Joomla All for Webmasters

Dana 16.10.2019. delegacije Asocijacije mladih SDA Žepče i OO Mladeži HDZ BIH Žepče posjetile su štićenike Dnevnoga centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama. Tom prilikom upoznali se s njihovim radom i djelovanjem te im uručili opremu i materijal neophodan za rad u vrijednosti 1.000 KM.

Predsjedavajući Doma naroda Par­lamentarne skupštine Bosne i Her­cegovine Bakir Izetbegović prošle je subote na 7. kongresu SDA jed­noglasno ponovo izabran za predsjednika najveće bosanskohercegovačke stranke. No, ništa u vezi sa SDA ne prolazi, a da ne bude popraćeno mnoštvom komentara, što je ujedno i ponajbolji dokaz koliko je ova stranka utjecajna i koliko se njezini potezi budno prate. U intervjuu za Stav predsjed­nik SDA komentira reakcije srpske politike na Programsku deklaraciju SDA, govori o jačanju separatističkih politika i Republici BiH kao dugoročnom cilju, pomlađivanju stranke, optužbama za dinastizaciju, o mo­gućnostima koje čekaju građane BiH uko­liko se nadvlada kriza…

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba