All for Joomla All for Webmasters

Mjesni ogranci

Mjesni ogranci SDA Žepče

Mjesni ogranak Željezno Polje

Haso MANDŽUKAPredsjednik

Članovi

 • Nedim HUSIČIĆ
 • Benjamin HODŽIĆ
 • Mehmed KREHMIĆ
 • Mehmed AGANOVIĆ
 • Suvad HADŽIĆ
 • Mustafa EFENDIĆ
 • Vahidin HODŽIĆ
 • Rasim HIBOVIĆ
 • Samed OKANOVIĆ
 • Ćazim BEĆIROVIĆ
 • Mirhet DERLIĆ
 • Amel AHMIĆ
 • Fata OKANOVIĆ
 • Sadžid JUSUFOVIĆ

Mjesni ogranak Begov Han

Ćamil PAŠALIĆPredsjednik

Članovi

 • Asim AVDUŠINOVIĆ
 • Nevres MEMČIĆ
 • Mensur HASANBAŠIĆ
 • Abdulaziz ZGRČO
 • Benjamin KAMERIĆ
 • Nesib EFENDIĆ
 • Ajdin BAJRIĆ
 • Elvis HALILOVIĆ
 • Esma DELIĆ
 • Berina GRAHIĆ
 • Muris KAZAZ
 • Damir MAŠIĆ
 • Ahmedin BATALOVIĆ
 • Hasan JUSUFOVIĆ
 • Ademir KADIĆ
 • Mirsad SMAJLOVIĆ
 • Edhem JUSUFOVIĆ (počasni član)

Mjesni ogranak Žepče

Sanel MUJIĆPredsjednik

Članovi

 • Nurđehan ŠAHINOVIĆ
 • Helmedin KULAŠIN
 • Samir REDŽIĆ
 • Ahmed EFENDIĆ
 • Ermin KRNJIĆ
 • Bekim BIJEDIĆ
 • Zijah MALIČBEGOVIĆ
 • Sanjin MALIČBEGOVIĆ
 • Alija KAHRIMAN
 • Armin AJAN
 • Asima NALIĆ
 • Jasmin ČOLIĆ
 • Mirza ŠAHINOVIĆ
 • Nedim MEHIĆ
 • Kenan KAHRIMAN
 • Kenan SKENDEROVIĆ

Mjesni ogranak Ozimica

Ernad HADŽIĆPredsjednik

Članovi

 • Ferid AJAN
 • Hasid MUJIĆ
 • Alija MUJIĆ
 • Sead HALILOVIĆ
 • Mehmed KAPIĆ
 • Enes AJAN
 • Nezir BEČIĆ
 • Nisvet BEČIĆ
 • Ramo JAŠIĆ
 • Ermin MAŠIĆ
 • Senaid KARSO
 • Osman BAŠIĆ

Mjesni ogranak Vitlaci

Ibrahim BADNJARPredsjednik

Članovi

 • Mirnes BADNJAR
 • Ismet ODOBAŠIĆ
 • Senad MEHIĆ
 • Semir ČAJLAK
 • Ibrahim H. MEHIĆ
 • Almir MEHIĆ
 • Ibrahim HALILOVIĆ
 • Melisa PRIJIĆ

Mjesni ogranak Donja Golubinja

Seid HAJDAREVIĆPredsjednik

Članovi

 • Ardijana REŠIĆ
 • Merima PRASKO
 • Sedin MEMČIĆ
 • Amela AHMIĆ
 • Amer MEMČIĆ
 • Ahmet MEMČIĆ

Mjesni ogranak Gornji Lug

Mustafa AHMETOVIĆPredsjednik

Članovi

Mjesni ogranak Ljubatovići

Hamid HASANBAŠIĆPredsjednik

Članovi

Mjesni ogranak Vrbica

Senad MUHAREMOVIĆPredsjednik

Članovi

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba