Asocijacija mladih

AM OO SDA Žepče

Sadžid JUSUFOVIĆPredsjednik

Članovi

 • Ajla ĆATIĆ - potpredsjednica
 • Belmin KAMERIĆ - potpredsjednik
 • Hamza NADŽAK
 • Seid HODŽIĆ
 • Maida HIBOVIĆ
 • Melisa DELIĆ
 • Alen DELIĆ
 • Ašir MEHMEDOVIĆ
 • Nedžad PRIJIĆ
 • Jasmin KAMERIĆ
 • Ermin MAŠIĆ
 • Hasan JUSUFOVIĆ
 • Elma MEMČIĆ
 • Nermin PRIJIĆ

AM MO SDA Željezno Polje

Hamza NADŽAKPredsjednik

Članovi

 • Alem DELIĆ
 • Amel AHMIĆ
 • Berina HODŽIĆ
 • Elma DELIĆ
 • Emina EFENDIĆ
 • Hazim OKANOVIĆ
 • Maida HIBOVIĆ
 • Melisa DELIĆ
 • Merima GRABUS
 • Muhamed SINANOVIĆ
 • Nasiha AHMIĆ
 • Sadžid JUSUFOVIĆ
 • Seid HODŽIĆ
 • Jusuf SINANOVIĆ

AM MO SDA Begov Han

Jasmin KAMERIĆPredsjednik

Članovi

 • Hasan JUSUFOVIĆ
 • Belmin KAMERIĆ
 • Elma MEMČIĆ
 • Damir MAŠIĆ

AM MO SDA Žepče

Nedžad PRIJIĆPredsjednik

Članovi

 • Armin TUTNJIĆ
 • Benjamin ČAUŠEVIĆ
 • Ašir MEHMEDOVIĆ
 • Lemana PRASKO
 • Ajla ĆATIĆ
 • Emina PRASKO

AM MO SDA Ozimica

Ermin MAŠIĆPredsjednik

Članovi

 • Emir ČAJLAK
 • Hazim MUJIĆ
 • Bajro BAŠIĆ
 • Armin Čajlak

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos