Predstavnici u vlasti

  • Nurđehan ŠAHINOVIĆ - Ministar u Vladi ZDK - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
  • Muhamed JUSUFOVIĆ - OV Žepče - predsjedavajući (mandat 2012.-2016.)
  • Ćazim HUSKIĆ - OV Žepče - član (mandat 2012.-2016.)
  • Asim SINANOVIĆ - OV Žepče - predsjednik kluba SDA (mandat 2012.-2016.)
  • Ernad HADŽIĆ - OV Žepče - član (mandat 2012.-2016.)
  • Mersija ZVEKIĆ - OV Žepče - član (mandat 2012.-2016.)
  • Amer AHMIĆ - OV Žepče - član (mandat 2012.-2016.)
  • Nijaz DERLIĆ - OV Žepče - član (mandat 2012.-2016.)

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba