Aktuelno

Održana Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Žepče

Poštujući preporuke Kriznog štaba FBiH o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, u Žepču je juče, 12.01.2021. godine, u kino dvorani Doma kulture Žepče, održana Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća za mandatni period 2020.-2024., na kojoj je 25 vijećnica i vijećnika položilo svečanu zakletvu za mandat u novom sazivu Općinskog vijeća. 

Ispred OIO SDA Žepče u OV su izabrani: Edin Šišić, dr. Emina Huseinagić, Edin Badnjar, Haso Mandžuka, Helmedin Kulašin, Alem Delić i Nermin Bečić.

Za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Žepče na jučerašnjoj sjednici izabran je naš vijećnik Edin Šišić.

Takođe, na sjednici su imenovane Komisije OV i to: Komisija za izbor i imenovanje, Komisija za propise i Statut, Komisija za proračun i finansije, Komisija za pritužbe i žalbe, Komisija za jednakopravnost spolova, Komisija za mlade i Etička komisija, a u nastavku sjednice je usvojena i Informacija - periodični finansijski izvještaj izvršenja Budžeta Općine Žepče za period 01.01.-30.09.2020., kao i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Žepče za period januar - mart 2021. godine.

Novi predsjedavajući OV Žepče, Edin Šišić, zahvalio se na ukazanom povjerenju i istakao je Žepče specifična i multinacionalna sredina u kojoj je svaki prosperitet moguć samo kroz dogovor, poštivanje i razumijevanje te da će dati sve od sebe da budući rad OV Žepče bude u tom ozračju.

Još ranije je izabran Klub Bošnjaka u OV Žepče na čijem je čelu naš vijećnik Haso Mandžuka te Klub SDA u OV Žepče čiji je predsjednik Alem Delić.

 

OIO SDA Žepče čestita svim izabranim vijećnicima i želi im sreću u budućem radu.

U JEDINSTVU JE SNAGA!

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba