Aktuelno

IZVJEŠTAJ SA XXII SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE - 27.04.2023.

OIO SDA Žepče, cijeneći načelo transparentnosti rada izabranih dužnosnika i institucija, donosi kratki izvještaj o najbitnijim tačkama jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Žepče.

Na početku sjednice naš vijećnik Nermin Bečić je podnio Inicijativu da se u Mjesnim zajednicama Begov Han i Željezno Polje uvede redovno čišćenje ulica od strane JP „Komunalno“ Žepče. U Inicijativi se predlaže da se jednom sedmično čiste ulice u Begovom Hanu - od podvožnjaka prema naselju P. Rijeka - Kolone, a u Željeznom Polju - na području Mjestove Ravni - krug oko škole i centar.

Zatim se pristupilo realizaciji Dnevnog reda:

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Komunalno“ Žepče za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu

Klub SDA je istakao da je JP „Komunalno“ preduzeće sa zaista složenim obimom poslovanja te da isto obuhvata 7 djelatnosti. Iz Izvještaja je vidljiv porast broja korisnika opskrbe pitkom vodom, prikupljanja i odvoza otpada, a blagi pad broja korisnika gradskog grijanja. Naplata parkinga je riješena odlukom OV iz 2022. godine i ista će osigurati znatno povećanje prihoda u tom segmentu. Klub SDA je zadovoljan čistoćom gradskih ulica. Takođe, Klub SDA daje podršku menadžmentu da iznađe modalitet za povećanje plata zaposlenih - smatramo da je veoma bitno da radnici budu adekvatno plaćeni za svoj rad. Takođe, dali smo preporuku da se na gradsku tržnicu, pored zelene pijace, uvede i tekstil i ostala roba široke potrošnje kako bi se poboljšao rad tržnice, te da se ujedno krene u promotivnu kampanju rada gradske tržnice. Klub SDA Žepče podržao je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Komunalno“ Žepče za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu.

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče

Klub SDA Žepče je pohvalio rad menadžmenta JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče. Istakli smo da su pozitivno poslovanje i porast prihoda evidentni u posljednjih 5 godina. U navedenom periodu porast prihoda je blizu 2 miliona KM. Smatramo da će menadžment Ustanove naći rješenje i prevazići unutarnje prepreke koje su navedene u Izvještaju, s obzirom na činjenicu da su svojim dosadašnjim radom i zalaganjem postigli fantastične rezultate.

Direktorica Doma zdravlja je izvijestila Općinsko vijeće da su Dom zdravlja i Općina Žepče uputili zahtjev Ministarstvu zdravstva ZDK za finansiranje izgradnje nove ambulante u Željeznom Polju, te da su, zahvaljujući ministrici Kosić, navedena sredstva odobrena.

Klub SDA je pohvalio konstantno investiranje u poboljšanje stanja i uslova za pružanje zdravstvenih usluga. Iskoristili smo priliku da čestitamo menadžmentu na čelu sa direktoricom Anom Zlovečera Jukić, ljekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju na svim dosadašnjim postignutim rezultatima i uspješnom poslovanju, sa željom da u tom pravcu nastave djelovati.

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom kulture“ Žepče

Klub SDA podržao je Izvještaj JU „Dom kulture“ Žepče. Pohvalili smo niz projektnih aktivnosti ove Ustanove, kao i odličan rad Radio Žepča.

4. Izvještaj o radu Razvojne agencije Žepče

Pored Općine, Općinskih službi i načelnika, RAŽ je vezivno tkivo između investitora, donatora, javnih preduzeća, nevladinih organizacija, privrednih subjekata i građana. Svojim radom i zalaganjem postižu odlične rezultate: 23 realizovana projekta i 6 na čekanju, ukupne vrijednosti 9.3 miliona KM zaista su za svaku pohvalu.  Uputili smo čestitke direktorici Branki Janko i zaposlenima u RAŽ-u na realizovanim aktivnostima u zaželjeli im uspješan dalji rad.

5. Klub SDA je podržao Plan upisa učenika za školsku 2023./2024. godinu.

Ostale tačke bile su tehničkog karaktera.

 

Takođe, neophodno je istaći da su nakon dužeg perioda - sve tačke na jučerašnjoj sjednici usvojene jednoglasno.

 

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos