Mjesni ogranci

Mjesni ogranci SDA Žepče

Mjesni ogranak Željezno Polje

Haso MANDŽUKAPredsjednik

Članovi

 • Mehmed KREHMIĆ
 • Alem DELIĆ
 • Mustafa EFENDIĆ
 • Agan EFENDIĆ
 • Hazim OKANOVIĆ
 • Vahidin HODŽIĆ
 • Nedim HUSIČIĆ
 • Mehmed AGANOVIĆ
 • Amel AHMIĆ
 • Kenan SINANOVIĆ
 • Muhamed SINANOVIĆ
 • Ćazim BEĆIROVIĆ
 • Melisa DELIĆ- PREDSJEDNICA AŽ MO ŽELJEZNO POLJE
 • Hamza NADŽAK- PREDSJEDNIK AM MO ŽELJEZNO POLJE

Mjesni ogranak Begov Han

Selver JUSUFOVIĆPredsjednik

Članovi

 • Jasmin KAMERIĆ – PREDSJEDNIK AM MO BEGOV HAN
 • Berina GRAHIĆ – MUDŽELET – PREDSJEDNICA AŽ MO BEGOV HAN
 • Zerina NEZIĆ - SEKRETAR MO BEGOV HAN
 • Eldina BEČIĆ
 • Esma DELIĆ
 • Amela JUSUFOVIĆ
 • Behrudin KADIĆ
 • Mirsad SMAJLOVIĆ
 • Ramo MEMČIĆ
 • Hasan JUSUFOVIĆ
 • Nusret MEMČIĆ
 • Nermin HUSKIĆ
 • Salih ODOBAŠIĆ
 • Alma BOŠNJAKOVIĆ
 • Mensur HASANBAŠIĆ
 • Ađul MEMČIĆ

Mjesni ogranak Žepče

Kenan KAHRIMANPredsjednik

Članovi

 • Sanela HAJRULAHOVIĆ – PREDSJEDNICA ŽENA MO ŽEPČE
 • Nedžad PRIJIĆ – PREDSJEDNIK AM MO ŽEPČE
 • Helmedin KULAŠIN
 • Asima NALIĆ
 • Alija KAHRIMAN
 • Mirza ŠAHINOVIĆ
 • Sanel MUJIĆ
 • Nurđehan ŠAHINOVIĆ
 • Ermin KRNJIĆ
 • Armin AJAN
 • Samir REDŽIĆ
 • Sanela MUJIĆ
 • Sanjin MALIĆBEGOVIĆ
 • Mirza ODIĆ

Mjesni ogranak Ozimica

Ernad HADŽIĆPredsjednik

Članovi

 • Armin ČAJLAK
 • Ermin MAŠIĆ
 • Emina BEČIĆ
 • Alija MUJIĆ
 • Hazim MUJIĆ
 • Nisvet BEČIĆ

Mjesni ogranak Vitlaci

Ibrahim BADNJARPredsjednik

Članovi

 • Nermin PRIJIĆ – PREDSJEDNIK AM MO VITLACI
 • Maida PRIJIĆ – PREDSJEDNICA AŽ MO VITLACI
 • Almir MEHIĆ
 • Zijad MEHIĆ
 • Edin BADNJAR
 • Bekrija MEHIĆ
 • Ibrahim MEHIĆ
 • Ibrahim HALILOVIĆ

Mjesni ogranak Golubinja-Želeća-Rakovica

Seid HAJDAREVIĆPredsjednik

Članovi

 • Ibrahim TUTNJIĆ
 • Ćazim MEMČIĆ
 • Asim AHMIĆ
 • Merima PRASKO
 • Sedin MEMČIĆ
 • Fehim HUSIČIĆ

Mjesni ogranak Gornji Lug

Mustafa AHMETOVIĆPredsjednik

Članovi

 • Emir HALILOVIĆ
 • Mirzudin KOVAČEVIĆ
 • Maid HALILOVIĆ
 • Semiz KOVAČEVIĆ
 • Sifet HALILOVIĆ
 • Eldijana AHMETOVIĆ

Mjesni ogranak Vrbica

Senad MUHAREMOVIĆPredsjednik

Članovi

O nama

Političku historiju Bošnjaka u posljednjih nekoliko decenija nije moguće posmatrati ni izučavati bez svestranog sagledavanja činjenica o nastanku, uslovima nastajanja i djelovanju najveće i najorganiziranije političke stranke na ovim prostorima – STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE.

Opširnije ...

Info

OO SDA Žepče

Abdulvehaba Ilhamije br.50 - 72230 Žepče

Tel: + 387 32 881 803

Fax: + 387 32 881 803

Email: info@sda-zepce.ba

xvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideosxvideos